یادداشت

تعارض منافع؛ فرصت یا تهدید برای کاندیدا‌های انتخابات نظام مهندسی

یادداشت مهندس محمدرضا خسروی، رئیس نظام مهندسی سمنان

مهندس محمدرضا خسروی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان در یادداشتی با عنوان «تعارض منافع؛ فرصت یا تهدید برای کاندیدا‌های نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها» به این موضوع پرداخته است. به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی، متن کامل…
سه شنبه, 05 مرداد 1400
تعادل‌بخشی به فعالیت‌ها؛ رمز مدیریت شهری اندیشمندانه

یادداشت ایرج شهین باهر

نگرش جامع به سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در رأس سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار می‌گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم‌های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده و…
چهارشنبه, 29 بهمن 1399