تعادل‌بخشی به فعالیت‌ها؛ رمز مدیریت شهری اندیشمندانه

یادداشت ایرج شهین باهر

نگرش جامع به سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرح‌های توسعه شهری و نیز تدوین اهداف یکپارچه اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی در رأس سیاستگذاری و مدیریت شهری قرار می‌گیرد. تحقق این اهداف، نیازمند ارزیابی نتایج و تبعات سیستم‌های شهری برای تغییرات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست‌محیطی بوده و محتاج تحولات اساسی در سازمان و تشکیلات برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است.

ایرج شهین باهر، شهردار کلان‌شهر تبریز در یادداشتی که در اختیار پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان کشور قرار داده به جایگاه مدیریت شهری در ادارهٔ شهرها پرداخته است.

جایگاه مدیریت شهری در ادارهٔ شهر‌ها را می‌توان به نقش مغز در کل سیستم بدن انسان‌ها تشبیه کرد. همان‌طوری که اعضای کل بدن بدون فعالیت مغز کارایی لازم را ندارند، در ادارهٔ شهر‌ها نیز چنان‌چه سایر ادارات و نهاد‌ها نتوانند خود را با برنامه‌های مدیریت شهری هماهنگ کنند و از برنامه‌های توسعه‌ای شهر‌ها تبعیت نکنند شاهد عدم هماهنگی و ایجاد مشکلات عدیده‌ای در ساختار کلی عملکردی شهر‌ها خواهیم بود؛ بنابراین شهر‌هایی در عرصه‌های مختلف ملی و منطقه‌ای و جهانی موفق عمل خواهند کرد که از یک مدیریت شهری پویا، فعال و خلاق برخوردار باشند و بتوانند اصول ذیل را در مدیریت شهری خود به‌کار ببرند:

اصل اول: تفکر و عمل راهبردی و سیستمی

اصل دوم: وجود مدیریت بالنده و توسعهٔ منابع انسانی

اصل سوم: ساخت یک فرآیند مشارکتی

اصل چهارم: انجام کار به شیوهٔ تدریجی و علمی

اصل پنجم: توجه همگانی به اصول اساسی و پایه‌ای حکمروایی شهری و متعهد کردن خود به آن (۱- حاکمیت قانون، ۲- شفافیت، ۳- مسئولیت‌پذیری، ۴- اجماع‌سازی، ۵- عدالت و انصاف، ۶- کارآیی و اثربخشی، ۷- پاسخ گویی، ۸- مشارکت مردم در بخش‌های مختلف، ۹- توجه به توان‌های محیطی محلات و مناطق)

لذا مدیریت شهر‌ها باید به صورت عالمانه و عاقلانه اداره شود و هر روز نسبت به ارتقای جایگاه شهر‌ها و ارائهٔ خدمات هدفمند و اندیشیده شده اقدامات لازم و ضروری را انجام دهند. شهری فعال، پویا و سرزنده است که مدیریت شهری با شناخت این خصیصه‌های شهرها، با مدیریت شهری اندیشمندانه نسبت به تعادل‌بخشی فعالیت‌ها و هدایت آن‌ها به دور از تنش‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی اقدامات مناسبی را انجام دهد تا شاهد شهر‌های آباد با مردمانی فعال و مدیریت شهری پویا باشیم.

ایرج شهین باهر، شهردار کلان‌شهر تبریز