مقررات ملی ساختمان

عضو هیات مدیرهٔ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران:

1300 ساختمان مانند پلاسکو در تهران وجود دارد

دوشنبه, 04 اسفند 1399
انتقاد نماینده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کردستان:

مقررات ملی ساختمان بروزرسانی می‌شود؛ اما اجرایی نه

دوشنبه, 04 اسفند 1399
رئیس گروه مکانیک نظام مهندسی ساختمان استان مازندران:

فرهنگ‌سازی؛ نکته‌ای که در مبحث 22 مقررات ملی ساختمان مغفول مانده است

دوشنبه, 04 اسفند 1399
مسئول دفتر فنی و مهندسی سازمان بهزیستی کشور تاکید کرد:

قوهٔ قضائیه برای تحقق بخشیدن به مقررات ملی ساختمان وارد میدان شود

دوشنبه, 04 اسفند 1399
نایب رئیس دوم سازمان نظام مهندسی استان همدان:

اجرای مقررات ملی ساختمان می‌تواند مانع هدررفت سرمایهٔ افراد شود

دوشنبه, 04 اسفند 1399
مدیر دفتر ترویج و تحقیق مقررات ملی ساختمان سازمان نظام مهندسی استان فارس:

قوانین مبحث 22 به دلیل نقص حقوقی و فنی مسکوت مانده است

دوشنبه, 04 اسفند 1399
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی:

رعایت نکردن مبحث 22 مقررات ملی ساختمان سبب کاهش عمر بناها شده است

دوشنبه, 04 اسفند 1399
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی انتقاد کرد:

شهرداری‌ها الزامی برای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ندارند

شنبه, 02 اسفند 1399
گفت‌وگو با مهندس "مهرداد تقی‌زاده" رییس ستاد اجرای مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

پیچیدگی و فرابخشی بودن؛ دو علت اجرایی نشدن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان

چهارشنبه, 29 بهمن 1399
رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان عنوان کرد:

کاهش مصرف انرژی با اجرای مبحث ۱۹ و ۲۲ مقررات ملی ساختمان

چهارشنبه, 22 بهمن 1399