دیدار معاون عمرانى وزير كشور با مهندس خرم

در ديدار مشترک دکتر جمالی‌نژاد، معاون عمرانى وزير كشور و مديركل دفترفنى وزارت كشور با مهندس خرم، رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان بر توسعهٔ همكارى‌هاى مشترك تاکید شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، در كارگروه مشترك سازمان‌هاى شهردارى‌ها و نظام مهندسى با فوريت به مسائل و مشكلات مشترك پرداخته می‌شود.

مهندس خرم در این جلسه تاکید کرد: آمادگى داريم با سازمان شهردارى‌ها و دهيارى‌هاى كشور براساس يك برنامه‌ريزى مشخص، كارها را به بخش خصوصى واگذار كنيم.

وی، مهمترين وظيفه سازمان شهردارى‌ها را ساماندهى اجراى مقررات، معيارها و استانداردها در امور زيربنايى و خدمات شهرى و ايجاد هنجارها و مقابله با ناهنجارى‌هاى اجتماعى عنوان كرد.

در ادامهٔ این جلسهٔ مشترک، دكتر جمالى‌نژاد معاون وزير كشور و رييس سازمان شهردارى‌ها و دهيارى‌هاى كشور اظهار داشت: از لينك نظام مهندسى كشور و شهردارى‌ها براى پرداختن به كارهاى مشترك استفاده خواهد شد.

وى با تاكيد بر استمرار و گسترش ارتباطات دو سازمان، همكارى در امر ارتقا و تسريع و دقت خدمات را مورد اشاره قرار داد.

در همین حال، دكتر قربانى مديركل دفتر فنى وزارت كشور گفت: با توجه به رويكردهاى جدید، انجام آسيب‌شناسى جدى مورد انتظار است.

وى بر لزوم بازنويسى قانون نظام مهندسى و همچنين توجه به بخش خصوصى تاكيد كرد.