رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی انتقاد کرد:

شهرداری‌ها الزامی برای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان ندارند

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی گفت: الزامی برای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان از سوی شهرداری‌ها و سایر نهادهای مسئول وجود ندارد.

علی‌اکبر رمضانی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، در رابطه با ضرورت اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان در سراسر کشور، گفت: تحقق بخشیدن به قانون یاد شده سبب حفاظت از سرمایه‌های ملی و همچنین توجه به منافع عمومی مردم است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی، اظهار کرد: اگر بخواهیم بگوییم اقدامی در خصوص اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان صورت نگرفته، در واقع تعمیر و نگهداری صورت گرفته از سوی مردم، زیر سوال می‌رود.

وی ادامه داد: در این میان از دیدگاه سیستمی، نهادهای مسئول و شهرداری‌ها، الزامی برای اجرای مبحث 22 مقررات ملی ساختمان اقدامی صورت نگرفته و نظام مهندسی استان‌ها به صورت خودجوش تلاش کردند به مباحث مختلف ذیل، مقررات یاد شده بپردازند.

رمضانی افزود: البته باید اذعان کرد خوشبختانه همکاری خوبی میان سازمان نظام مهندسی کشور و وزارت راه و شهرسازی صورت گرفته و در این راستا ستاد مشترکی تشکیل شده تا زیرساخت‌های اجرای قانون یاد شده فراهم و همچنین برخی مباحث حقوقی نیز حل‌وفصل شود. به عنوان مثال، برای ورود به ساختمان‌هایی که در حال احداث هستند، نیاز به فرآیندهای قانونی است که باید مورد توجه قرار بگیرد که در حال بررسی است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان شمالی، اظهار کرد: صنعت ساختمان دارای ارزش اقتصادی برای خانواده‌ها است و بیشترین سهم اقتصاد جامعه را به خود اختصاص می‌دهد. از این رو، فعال شدن حوزهٔ نگهداری ساختمان‌ها می‌تواند به حفظ دارایی افراد کمک کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر ساختمان‌ها مسئول نگهداری و مقام‌سازی نداشته باشند، می‌توانند زمینه‌ساز بروز آسیب‌های جدی برای افراد جامعه باشند؛ بر این اساس، مسئلهٔ نگهداری خصوصا در مجتمع‌ها دارای اهمیت دوچندان است و باید مورد توجه قرار بگیرد تا شاهد افزایش طول عمر مفید بناها باشیم.