عکس

گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان قم

ديدار مهندس خرم با هيات مديره نظام مهندسی ساختمان استان قم

شنبه, 02 اسفند 1399
گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان قم

دیدارمهندس خرم با استاندار قم

شنبه, 02 اسفند 1399
گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان قم

بازدید از خانه مهندس قم

جمعه, 01 اسفند 1399