تصویب تخفیف حق‌الزحمهٔ تهیه و صدور شناسنامهٔ فنی ساختمان در هرمزگان

تخفیفات حق‌الزحمهٔ تهیه و صدور شناسنامهٔ فنی و ملکی ساختمان موضوع ماده 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) در جلسه هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان مطرح و تصویب شد.

به گزارش پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان، به منظور ترویج مقررات ملی ساختمان، بهبود فرهنگ بهره گیری از عوامل صاحب صلاحیت در فرآیند اجرای ساختمان، تشویق سازندگان و سرمایه‌گذاران به استفاده از سیستم‌ها و فن‌آوری‌های نوین، موضوع تخفیفات حق‌الزحمهٔ تهیه و صدور شناسنامهٔ فنی و ملکی ساختمان موضوع ماده 17-8 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) در جلسه هیات مدیرهٔ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هرمزگان مطرح و تصویب شد.