اختصاص زمین به اعضای سازمان نظام مهندسی کرمانشاه

با توجه به مکاتبات به عمل آمده با معاونت امور استانداری کرمانشاه و مدیر کل راه و به شهرسازی استان، زمین مناسب در یکی از سایت‌های طرح ملی مسکن، از سوی اداره راه شهرسازی به اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان کرمانشاه اختصاص می‌یابد.

به گزارش پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان، در رایزنی‌های انجام شده با وزارت راه و شهرسازی، در خصوص تخصص ظرفیت‌های طرح ملی مسکن برای تامین اعضا و پرسنل سازمان نظام مهندسی ساختمان کرمانشاه و با توجه به مصوبهٔ شورای مسکن استان، مقرر شد در فاز اول در شهر کرمانشاه زمین مناسب در یکی از سایت‌های طرح ملی از سوی اداره راه شهرسازی به این امر اختصاص یابد.