آغازعملیات ساختمانی در شاهرود، مهدیشهر و سمنان

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان عملیات ساختمانی ساختمان‌های این سازمان را در سه شهر این استان آغاز کرد.

به گزارش پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان، در ابتدا سه شهر شاهرود، مهدیشهر و سمنان در عملیات ساختمانی برای ایجاد دفاتر نمایندگی و سایر امور سازمان در نوبت نخست قرار گرفتند.