تجهیز مرکز نوآوری و رشد تخصصی حوزهٔ ساختمان در یزد

مرکز نوآوری و رشد تخصصی حوزهٔ ساختمان در یزد تجهیز و آماده‌سازی شد.

به گزارش پایگاه خبری نظام مهندسی ساختمان، مرکز نوآوری و رشد تخصصی حوزهٔ ساختمان در یزد، بستر جدیدی برای تبدیل ایده‌های نوآورانه به کسب‌وکارهای دانش‌بنیان است که توسط سازمان نظام مهندسی یزد راه‌اندازی شده است.