استفاده از افراد داراي صلاحيت در امر ساخت و ساز؛ ضامن ايمني ساختمان‌ها

یادداشت مهندس بهزاد پارسا درباره صرورت ایمنی ساختمان‌ها در برابر حوادث

در پی وقوع زمين لرزه شديد اخير (با بزرگاي ۶/۳و ۶/۴ در مقياس ريشتر با فاصله کمتر از يک دقيقه) در جنوب کشور، مهندس بهزاد پارسا یادداشتی در اختیار پایگاه حبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور قرار داد که می‌خوانید:

دنيای امروزی دنيای تعهد و تخصص است و در هر رشته و رسته‌ای استفاده از افراد متخصص امری بديهي است. نگاهی به زلزله‌های اخير و مقايسه آنها با زلزله‌های سال‌های گذشته مويد تاثير مهندسان متخصص و کارايی قوانين ساخت‌وساز است. زمين لرزه شديد اخير (با بزرگاي 6/3و 6/4 در مقياس ريشتر با فاصله کمتر از يک دقيقه) که در جنوب کشور رخ داد و پايداري ساختمانها در مقابل آن و کاهش چشمگير خسارات جاني، نتيجه استفاده از مهندسان صاحب صلاحيت در ساخت و ساز و رعايت مقررات ملي ساختمان و آيين نامه 2800 زلزله مي باشد. در مقايسه با زلزله تقريبا مشابه سال 1382 در شهر بم (با بزرگاي 6/6 ريشتر)  که بيش از 30 هزار نفر کشته و خرابي هاي وسيعي بر جا گذاشته بود در مي‏ يابيم درک صحيح علم مهندسي و استفاده از آن ناجي جان و مال مردم شد چرا که اگر تعهد و تخصص مهندسان در طراحي، اجرا و نظارت ساختمانها نبود به يقين امروز به واسطه اين زلزله، شاهد ايراني عزادار بوديم؛ عزادار هموطناني که به دليل ريزش ساختمانها جان باختند، عزادار فرهنگ نادرست استفاده از افراد فاقد صلاحيت در امر تخصصي ساخت و ساز، عزادار تفکر اشتباه صرفه جويي در هزينه هاي پايداري و استحکام ساختمانها که به قيمت از دست دادن جان و مال انسان تمام مي شد. ​​​​​​​خوشبختانه در زمين لرزه اخير، مهندسان به واسطه درک صحيحي که از حرفه و مسئوليت خطيرشان دارند، در اين آزمون سربلند بيرون آمدند. لازم است اين آگاهي در جامعه نيز گسترش يابد و ساخت و ساز اصولي فداي صرفه جويي مقطعي نباشد که هزينه نمودن براي ساخت و ساز فني و اصولي، سرمايه گذاري محسوب مي شود؛ سرمايه گذاري براي افزايش کيفيت و طول عمر ساختمانها، سرمايه گذاري براي ايمني ساختمانها و در نهايت سرمايه گذاري براي حفظ جان و مال انسانها.
اميد است همکاران فرهيخته جامعه مهندسي نيز در عمل به وظايف خويش همچون گذشته دقيق و متعهد باشند و در جهت ارتقا و تعالي جايگاه مهندسان و حرفه مهندسي و تامين اهداف قانون نظام مهندسي و کنترل ساختمان مجدانه تلاش نمايند.