عکس

گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان اصفهان

افتتاح رسمی بیست‌وچهارمین نمایشگاه تخصصی جامع صنعت ساختمان اصفهان

جمعه, 07 آبان 1400
گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان قم

ديدار مهندس خرم با هيات مديره نظام مهندسی ساختمان استان قم

شنبه, 02 اسفند 1399
گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان قم

دیدارمهندس خرم با استاندار قم

شنبه, 02 اسفند 1399
گزارش تصويرى سفر استانى مهندس خرم به استان قم

بازدید از خانه مهندس قم

جمعه, 01 اسفند 1399