اطلاعیه سازمان درباره واکسیناسیون اعضا و کارکنان نظام مهندسی

روابط عمومی سازمان درباره طرح واکسیناسیون اعضا و کارکنان سازمان نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور اطلاعیه منتشر کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان از روابط عمومی سازمان، کمیل صرامی مدیر روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان با اشاره به درخواست های متعدد و پیگیری موضوع اجرای سراسری طرح واکسیناسیون اعضا و کارکنان سازمان، اعلام کرد: بنابر گزارش های واصله از برخی سازمان های استانی، اجرای این طرح با استقبال گسترده اعضا در سراسر کشور مواجه شده است.
 
وی در ادامه از روند موفقیت آمیز فرآیند اجرای طرح واکسیناسیون اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان سخن گفت و اظهارداشت: وزارت بهداشت با درخواست سازمان برای ادامه اجرای این طرح برای استان‌هایی که اسامی مهندسان پرریسک را اعلام کرده اند، موافقت کرده است. 
 
برهمین اساس، مهندسان پرریسکی که از طرف سازمان استان متبوع خود معرفی شده اند، امکان دریافت واکسن دارند.
 
وی خاطرنشان کرد: اعضای شریف سازمان نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور می توانند برای واکسیناسیون از طریق سایت سازمان استان متبوع خود، موضوع را پیگیری کنند. 
 
همچنین اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران که دارای پروژه فعال هستند و اسامی آنها به عنوان مهندسان پرریسک ارایه شده است، برای واکسیناسیون می توانند تا تاریخ ۲۲ شهریورماه جاری، عدد «1» را به سامانه پیامکی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور به شماره »98100012321» ارسال کنند.
واکسیناسیون در استان‌ها

hamedan

 
با پیگیری مهندس احمد خرم رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، واکسیناسیون اعضای نظام مهندسی استان‌ها نیز از چند روز گذشته آغاز شد.
به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس مومنی مقدم با اشاره به نامه ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (تهران، البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ)، گفت: با دستور وزارت بهداشت، واکسیناسیون مهندسان پرریسک آغاز شده است.
 
وی توضیح داد: ﭘﯿﮕﯿﺮﯼهای ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ از ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ برای واکسیناسیون مهندسان بالاخره نتیجه داد و این وزارتخانه در تاریخ سه شنبه شانزدهم شهریور ماه در نامه ای به سازمان نظام مهندسی ساختمان، موافقت خود را با این درخواست اعلام کرده است.
 
مهندس مومنی مقدم تصریح کرد: برهمین اساس، ﺭوسای ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥها برای ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ خود باید ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ علوم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ خود ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ فرآیند اجرایی مربوطه ﺭﺍ ﺍﺯ طریق این ﻭﺍﺣﺪ هماهنگ نمایند.
 
وی یادآور شد: باتوجه به اینکه ۱۴ استان، اسامی ﺍﻋﻀﺎ پر ریسک ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ استان متبوع را برای ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮونا به سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام کرده بودند، فعلا وزارت بهداشت با این فهرست موافقت کرده و اعضای سازمان نظام مهندسی استان‌های همدان، زنجان، قزوین، اردبیل و گیلان واکسن خود را دریافت کرده‌اند و همچنان مابقی اعضا نیز با دریافت پیامک قادر خواهند بود واکسن خود را در مراکزی که اعلام شده تزریق کنند. 
 
متن کامل نامه مهندس خرم، ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ به روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان در ۱۴ استان (البرز، ﺍﯾﻼم، ﺁﺫﺭﺑﺎﯾﺠﺎﻥ ﻏﺮبی، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮبی، خرﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎلی، ﺯﻧﺠﺎن، ﺳﻤﻨﺎن، ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮچستان، ﻗﺰﻭﯾﻦ، ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﮔﯿﻼن، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺪﺍﻥ) به شرح ذیل است:
 
ﺑﺎ ﺳﻼﻡ؛
ﺍﺣﺘﺮﺍما ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻣﮑﺮﺭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﺑﻪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻃﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ٤٠١٠٥/ﺱ ﻥ  ﻣﻮﺭﺥ هفتم تیرماه امسال ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﮐﺮﻭﻧﺎ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ پیرﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١٥٥٨/٠٠/ﻡ ﻣﻮﺭﺥ ۱۹ تیرماه امسال ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ کاﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻭﺍﮐﺴﻦ ﮐﺮﻭنا، ﺑﻪ ﺍﻃﻼﻉ ﻣﯽ ﺭﺳﺎﻧﺪ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﻭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻃﯽ ناﻣﻪ ﺷﻤﺎﺭه ١١٠٥٧/٣٠٤ﺩ ﻣﻮﺭﺥ ۱۶ شهریور ماه جاری ﺁﻣﺎﺩﮔﯽ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ در ﮐﻞ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻋﻼﻡ ﻧﻤﻮﺩه ﺍﺳﺖ. ﻟﺬﺍ ﻣﻘﺘﻀﯽ ﺍﺳﺖ ﺭﺋﯿﺲ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺟﻬﺖ ﻭﺍﮐﺴﯿﻨﺎﺳﯿﻮﻥ ﺍﻋﻀﺎ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻭ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺁﻥ ﻭﺯﺍﺭﺗﺨﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ ﻧﻤﺎﯾﺪ. 
 
ﺍﺣﻤﺪ ﺧﺮﻡ
ﺭﺋﯿﺲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ
 
 
 
برچسب‌ها