عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

انتقاد از تعیین شرط برای حضور افراد در تشکل‌های کاملا خصوصی

عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس گفت: بعضی از مجموعه‌ها مثل نظام مهندسی، مجموعه‌هایی مردمی هستند و اگر ما بخواهیم شرطی برای حضور آنها در تشکل‌ها قائل شویم، خیلی پسندیده نیست.

دکتر غلامرضا شریعتی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، با اشاره به بخشنامه « تعارض منافع» وزیر وقت راه و شهرسازی که با حکم دیوان عدالت اداری، موقتا تعلیق شد، گفت: دو نکته در این خصوص مورد توجه است.
 
وی افزود: نکته اول، آنچه که مدنظر این بخشنامه و روح حاکم بر آن بود، اینکه کسانی که امروز برگزار کننده انتخابات نظام مهندسی هستند، به وسیله قوت و قدرت موجود بر نتیجه آراء اثر نگذارند.
 
عضو هیات رئیسه کمیسیون عمران مجلس خاطرنشان کرد: نکته دوم - به عنوان نظر شخصی و نه نظر کل همکاران در کمیسیون عمران - معتقدم بعضی از مجموعه‌ها مثل نظام مهندسی، مجموعه‌هایی مردمی هستند و اگر ما بخواهیم شرطی برای حضور آنها در تشکل‌ها قائل شویم، خیلی پسندیده نیست، زیرا اینها مجموعه دولتی نیستند بلکه مجموعه کاملا خصوصی هستند که همه هزینه ها و اداره سازمان‌هایشان با خودشان است، ولی به هر حال مجلس و قانونگذار یک مقرراتی هم بر این‌ها حاکم کرده است.
 
وی نتیجه گیری کرد: ما اجازه دهیم کسانی که انگیزه خدمت دارند و شایستگی هایشان مورد لحاظ نهاد‌های نظارتی قرار گرفته است، این‌ها بتوانند همچنان خدمتشان را برای مردم داشته باشند و ما از توانایی آنان محروم نشویم.
 
به گفته شریعتی، اگر این دو نکته که عرض کردم، قابل توجه واقع می‌شود، خیلی بهتر می‌شد و ما می توانستیم از حضور پیشسکسوتان و کسانی که با تجربه هستند، در مسیر ادامه به خدمت به مردم استفاده می‌کردیم.
 
وی با بیان اینکه مجموعه نظام مهندسی مربوط به همه مهندسان عزیز کشور ماست، اظهارداشت: به هرحال وقتی یک مجموعه خودش دارایی، ملکیت و در مجموعه مال خودش باشد، باید جامعه مهندسی این مجموعه را به خوبی حفظ کند.
 
دبیر مجمع نمایندگان استان مازندران با اشاره به اینکه یکی از عرصه‌هایی که می‌شود به حفظ قوام این مجموعه کمک کرد، زمانی است که امر مشارکت و انتخابات پیش می‌آید، تاکید کرد: هرچه حضور مهندسان عزیز در انتخابات هیات مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان در سراسر کشور باشکوه تر و پرشورتر باشد، یقین بدانید کارکرد‌هایی این سازمان‌ها نیز در آینده به نفع جامعه بیشتر خواهد شد.