مطالبات جامعه مهندسی از هیات مدیره جدید سازمان‌های نظام مهندسی/ ۱۷

عباسی: ضرورت ایجاد اصلاحات ساختاری در سازمان در نظام مهندسی

عضو اصلی هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام مهندسی هزینه‌های سنگینی دارد، تصریح کرد: اصلاحات ساختاری باید آغاز شود تا از رانت و فساد جلوگیری شده و به جوانان میدان داده شود.

مجید عباسی در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی، درباره مطالبات جامعه مهندسی ساختمان، گفت: وقتی می‌گوییم سازمان نظام مهندسی از 3 کلمه نام می‌بریم که هر یک به تنهایی بار معنایی سنگینی دارد. من به عنوان یک مهندس دوست دارم هر سه کلمه در جای خود به رسمیت شناخته شده و تحقق پیدا کند؛ اما به نظر می‌رسد از آنجایی که در سازمان‌های نظام مهندسی گردش مالی قابل توجهی وجود دارد، این گردش مالی موجب آلوده شدن می‌شود. در واقع فرآیندی که بتواند از آلوده شدن جلوگیری کند هم اجرایی نمی‌شود.

وی اظهار کرد: در نتیجه موضوع فوق، نظام ارجاع کار دچار اشکال شده است. از سوی دیگر سیستم نظارتی سازمان از نقطه‌نظر مهندسی دچار مشکل شده و به نوعی بی‌اعتمادی حاکم شده و به نظر من مهندسان، جامعه و دولت به این مجموعه بی اعتماد شده‌اند. زیرا اهدافی که به درستی و در جایگاه مناسب پیش از این برای آن تعریف شده بود، در حال حاضر به صورت دقیق اجرا نمی‌شود.

عباسی ادامه داد: نظام مهندسی پتانسیل مهمی، برای اشتغال فارغ التحصیلان محسوب می‌شود. از سوی دیگر ظرفیت مناسبی برای تربیت مهندسان وجود دارد؛ به گونه‌ای که مهندسی حتی با تجربه اندک در چرخه نظام مهندسی می‌تواند به فردی کارآزموده تبدیل شود.

عضو اصلی هیات مدیره دوره پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان زنجان با بیان اینکه ایجاد اصلاحات ساختاری در نظام مهندسی هزینه‌های سنگینی دارد، تصریح کرد: اصلاحات ساختاری باید آغاز شود تا از رانت و فساد جلوگیری شده و به جوانان میدان داده شود و سازمان نظام مهندسی به اهرمی کارآمدی در حوزه مهندسی به ایفای نقش بپردازد.