معرفی منتخبان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی

اسامی اولیه ۱۵ نفر از منتخبان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان از دبیرخانه هیات اجرایی، به استناد مفاد ماده ۶۹ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بدینوسیله نتایج اولیه انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به شرح زیر اعلام شد.

شایان ذکر است وفق ماده ۷۰ آیین نامه مذکور مدت قبول شکایات مربوط به انتخابات تا ۵ روز بعد از اخذ رأی بوده و نتیجه قطعی پس از انجام رسیدگی به شکایات توسط هیات اجرایی و دستگاه نظارت استان و تأیید آن توسط دستگاه نظارت انتخابات کشور و صدور اعتبار نامه اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره سازمان استان خواهد بود.

 اسامی منتخبین:
رشته معماری
۱- ترانه مهاجر کوهستانی
۲- مریم استادی
۳- سید مهدی مداحی
۴- امیرخسرو خیامی

رشته شهرسازی
۱- سینا صبری
۲- ناصر محسنی

رشته عمران
۱- علی سیفی
۲- حسین بشیر
۳- ناصر ظریف مقدم
۴- محمدرضا مهردوست
۵- مسعود افخمی گلی
۶- حسین صباغیان طوسی
۷- پیمان امیدوار

رشته تاسیسات مکانیکی
۱- محمد مهدی فروهر نیا
۲- سامان اسدیان

رشته تاسیسات برقی
۱- ایمان سریری آجیلی
۲- زهید زارعی
۳- سید مجید مزینانی

رشته نقشه برداری
۱- مسعود دباغ
۲- محمدهادی مهدی نیا

رشته ترافیک
۱- دانیال معظمی
۲- سید علی صحاف

طبق گزارش واصله از تعداد ۳۶۶۰۰ نفر افراد واجدالشرایط شرکت در انتخابات تعداد ۱۳۰۸۲ رای ثبت شده که نسبت به کل ادوار انتخابات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی بی‌سابقه بوده است.