معرفی منتخبان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل

اسامی منتخبان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، اسامی منتخبان انتخابات نهمین دوره هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اردبیل اعلام شد.
اسامی منتخبان:
رشته معماری
۱- جواد جوان مجیدی
۲- ساحل شاهی زارع

رشته شهرسازی
۱- حسن تقی نژاد

رشته عمران
۱- دانش ستاری
۲- رقیه بهشتی
۳- طالب عبدی
۴-  شهریار گلمحمدی
۵- فرهاد مبارکی

رشته تاسیسات مکانیکی
۱- افشین ناصری

رشته تاسیسات برقی
۱- قادر سیم زن
۲- حسین وثوق ایرانی

رشته نقشه برداری
۱- ساسان میرزارحیمی

رشته ترافیک
۱- یوسف ساجد

شایان ذکر است طبق گزارش واصله از تعداد 11545 نفر افراد واجد شرایط شرکت در انتخابات تعداد 6778 رای ثبت گردیده ومشارکت اعضا بیش از 58 درصد بوده است.