نایب رئیس اول سازمان مهندسی استان کردستان مطرح کرد:

نظارت بر روند کار مهندسان باعث کاهش خطاهای سهوی و عمدی می‌شود

نایب رئیس اول سازمان مهندسی استان کردستان بیان کرد: کنترل و نظارت دقیق، عامل مهمی است که می‌تواند از بروز خطاهای سهوی و یا عمدی در طراحی و نظارت پیشگیری کند و کیفیت بهتری را به ارمغان آورد.

فیروز آقایی، نایب رئیس اول سازمان مهندسی استان کردستان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، بر لزوم توجه به توزیع عادلانه کار در بین مهندسان تاکید کرد و گفت: یکی از دغدغه‌های مهم تمام مهندسان کشور، توزیع عادلانه و مناسب کار در بین اعضاء است که باید در اولویت نخست قرار گیرد.

او ادامه داد: در مرحله دوم، اعضای هیات مدیره باید به موضوع نحوه ارجاع پروژه بر اساس محله، منطقه و متراژ کار توجه جدی داشته باشند تا علاوه بر توزیع مناسب، همه افراد و متخصصان بتوانند متناسب با یکدیگر و با شرایط کاری مناسب، فعالیت داشته باشند.

نایب رئیس اول سازمان مهندسی استان کردستان، به روزرسانی دانش مهندسان در زمینه تکنولوژی را یک ضرورت خواند و اظهار کرد: گسترش حوزه فعالیت مهندسی، شامل به روز رسانی دانش مهندسان بر اساس دانش و تکنولوژی جدید و آگاهی از نرم افزارهای جدید مهندسی یکی از امور بسیار مهم است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

آقایی افزود: نکته دیگر، برقراری ارتباط مستمر و مداوم با متولیان مرتبط با بخش ساختمان، جهت تسهیل در فرایند انجام کار است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او نظارت بر انجام کارهای مهندسی را عامل مهمی در کاهش خطاهای سهوی و عمدی خواند و اظهار کرد: کنترل و نظارت دقیق، عامل مهمی است که می‌تواند از بروز خطاهای سهوی یا عمدی در طراحی و نظارت پیشگیری کند و کیفیت بهتری را به ارمغان آورد. همچنین در این مسیر بازنگری تعرفه‌ها متناسب با تورم حاکم بر جامعه نیز ضرورت دارد.

نایب رئیس اول سازمان مهندسی استان کردستان ادامه داد: الکترونیکی کردن تمام امور مربوطه، از جمله عواملی است که باعث جلوگیری از هدر رفت وقت، هزینه و... می‌شود.

آقایی بیان کرد: به نظر من هیات مدیره دوره آینده باید بر  تهیه برنامه‌های حمایتی و رفاهی برای اعضای نظام مهندسی تاکیدی جدی داشته باشند؛ زیرا این امر بر بهبود رضایت افراد و افزایش خلاقیت آنان تاثیرگذاری جدی دارد.