اعلام نتایج انتخابات هیات رئیسه دوره نهم هیات مدیره نظام مهندسی اصفهان

انتخابات اولین سال هیات رئیسه دوره نهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، انتخابات اولین سال هیات رئیسه دوره نهم هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان برگزار شد.

در این انتخابات مهندس احمد بناکار به عنوان رییس سازمان، مهندس آرش بخشی به عنوان نایب رییس اول، مهندس علی‌اصغر میرقادری به عنوان نایب رییس دوم، دکتر مریم قاسمی به عنوان دبیر و مهندس حمیدرضا شفیعی به عنوان خزانه‌دار معرفی شدند.