عضو شهرسازی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان:

رعایت اصول و قوانین شهرسازی؛ راهکار کاهش خسارات ناشی از زلزله

در پی وقوع زمین‌لرزه اخیر در استان هرمزگان، مهندس حمیدرضا عامری سیاهویی گفت: برای ایجاد ساختار شهری مناسب و ایمن می‌بایست از تقسیم قطعات زمین گرفته، تا طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ شهری، همه اصول و قوانین شهرسازی رعایت شود.

عضو شهرسازی هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان هرمزگان، در گفت‌وگو با پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان گفت: بیشترین حجم ساختمان‌های موجود شهر بندرعباس، دارای بافت قدیمی و غیراصولی هستند و با توجه به ساختار شهرسازی موجود شهر بندرعباس، این شهر را دارای ساختار شهری نمی‌دانم.

وی با اشاره به بزرگترین مشکل شهر بندرعباس تصریح کرد: ناهمگن بودن ساخت‌وساز شهری مشکل بزرگی است که ناشی از سلیقه‌ای و غیراستاندارد بودن بافت فعلی است. این معضل در همه موضوعات شهرسازی شامل طراحی، سازه، مصالح، و اجرا مشهود بوده و برای ایجاد ساختار شهری مناسب و ایمن می‌بایست از تقسیم قطعات زمین گرفته تا طراحی و اجرای پروژه‌های بزرگ شهری، همه اصول و قوانین شهرسازی رعایت شود.

حمیدرضا عامری سیاهویی اعطای مجوزهای ساخت‌وساز بر خلاف اصول و قوانین شهرسازی و همچنین نبود نظارت کافی بر عملکرد پیمانکاران شهرسازی را از جمله مشکلات دیگر این شهر دانست که در هنگام بروز حوادثی مانند زمین‌لرزه چند روز پیش، خودنمایی می‌کنند.

این مهندس معماری و شهرسازی، اشاره کرد: به عنوان مثال به دلیل عدم رعایت اصول و مقررات شهرسازی در ساخت بزرگراه‌ها، خیابان‌ها، و کوچه‌ها، اغلب در هنگام بارش باران، سطح معابر عمومی سواره‌راه و پیاده‌راه دچار آبگرفتگی شدید می‌شوند و تقریباً قابل استفاده نیستند.

وی راهکار این مشکلات را بررسی راهکارهای مدیریت شهری حوادث غیرمترقبه دانست و افزود: راهکارهای موقتی و فوری کارآیی مقطعی دارند و برای مدیریت اصولی این مشکلات، می‌باید همه تدابیر لازم برای پیشگیری حادثه را از مدت‌ها قبل و پیش از بروز حادثه و به صورت پیوسته و اساسی برنامه‌ریزی کرد.

عامری سیاهویی در پایان یادآور شد: می‌توان در منطقه شمالی ایستگاه راه‌آهن یا در منطقه شرقی شهر به سمت دانشگاه هرمزگان، امکاناتی را برای اسکان موقت شهروندان در هنگام بروز حوادث در نظر گرفت. همچنین می‌توان محلات یا سوله‌های بدون استفاده در شهر بندرعباس را برای اسکان موقت شهروندان تهیه و تجهیز کرد.