مهندس عسکری رییس دفتر ارزیابی و نظارت بر عملکرد استان‌ها شد

با حکم ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس عسکری به عنوان رییس دفتر ارزیابی و نظارت بر عملکرد استان‌ها منصوب شد.

به گزارش پایگاه خبری از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، مهندس احمد خرم، ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان ضمن قدردانی از زحمات جناب آقای دکتر جواهری رییس پیشین دفتر نظارت در حکمی، مهندس غلامحسین عسکری عضو شورای مرکزی و رئیس سابق سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان را به عنوان رییس دفتر نظارت و ارزیابی بر عملکرد استان‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور منصوب کرد.

در عین حال، دفتر نظارت و ارزیابی بر عملکرد استان‌ها در راستای وحدت رویه و هم‌افزایی سازمان‌های استان‌ها و انسجام در اجرای برنامه‌ها و اهداف عالیه قانون نظام مهندسی راه‌اندازی شده است.