نشریه شمس سازمان نظام مهندسی ساختمان منتشر شد

نشریه شمس شماره ۱۲۰ سازمان نظام مهندسی ساختمان چاپ و منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، در این شماره از نشریه در بخش پرونده به موضوع تعارض منافع پرداخته شده است. در فصل اول، ابتدا تعاریف و ریشه شناسی مفهوم تعارض منافع مطرح گردیده و سپس تاریخچه این بحث در سازمان نظام مهندسی ساختمان، ابلاغیه های وزارت راه و شهرسازی و ... در قالب گفت‌وگو، یادداشت و گزارش بررسی شده است. در بخش دوم این نشریه، تأثیر ویروس کرونا بر صنعت ساختمان و راهکارهای مواجهه با آن تحلیل و به صورت ارائه گزارش آماری، گفت‌وگو و ... مطرح شده است.

برای مطالعه نسخه الکترونیک این شماره می‌توانید به سایت www.shamsmag.ir مراجعه نمائید.

برچسب‌ها