البرز

آغاز واکسیناسیون اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان البرز

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، پیرو پیگیری های انجام شده و مکاتبات ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با وزارت بهداشت و درمان در خصوص واکسیناسیون کرونای اعضای سازمان و متعاقب آن مکاتبه ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز با ریاست…
سه شنبه, 23 شهریور 1400