معرفی اعضای هیات رئیسه دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس

جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه سال اول دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس برگزار شد.

به گزارش دریافتی پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، جلسه هیات مدیره دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان فارس با دستور جلسه انتخاب اعضای هیات رئیسه ۱۶ آذر ماه در محل سازمان در استان فارس برگزار شد.

در این جلسه مطابق ماده ۱۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و‌ همچنین ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی آن، انتخابات هیات رئیسه سال اول دوره نهم، با حضور تمامی اعضای هیات مدیره سازمان برگزار شد. بدین ترتیب دکتر مجتبی زوربخش به عنوان رئیس، دکتر هادی بیاتی به عنوان نائب رئیس اول، مهندس سعید جعفرزاده به عنوان نائب رئیس دوم، مهندس مهرداد خواجه پور به عنوان دبیر و مهندس بابک محمدی به عنوان خزانه دار سازمان نظام مهندسی استان فارس معرفی شدند.