آگهی دعوت از داوطلبان عضویت در هیات اجرایی دفاتر نمایندگی استان خوزستان

هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نظر دارد، هیات اجرایی و مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان را منصوب کند.

به گزارش دریافتی پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، هیات مدیره دوره هشتم سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان در نظر دارد با نظرسنجی از اعضای دارای پروانه دفاتر نمایندگی، هیات اجرایی و مدیران اجرایی دفاتر نمایندگی سازمان نظام مهندسی استان را به موجب نظام‌نامه تشکیل و اداره دفاتر نمایندگی سازمان از بین داوطلبان واجد شرایط هر دفتر نمایندگی منصوب کند.

لذا از کلیه مهندسان عضو هر یک از دفاتر نمایندگی که دارای شرایط مندرج در نظام نامه مذکور هستند با رعایت مفاد بخشنامه تعارض منافع ابلاغی وزارت محترم راه و شهرسازی به شماره 002/100/3022708 مورخ 1396/12/27 دعوت بعمل می‌آید درخواست کتبی خود را به همراه گواهی عدم سو پیشینه از تاریخ1400/10/06 لغایت 1400/10/11 به واحد روابط عمومی سازمان واقع در اهواز، کیانپارس، فاز سوم خیابان 12 غربی ساختمان مرکزی سازمان نظام مهندسی ارائه کنند.

داوطلبان در صورت هرگونه سوال با مهندس عبداله پور، دبیر هیات مدیره، (09163032521) تماس حاصل نمایند.

مدارک مورد نیاز:

  • تکمیل فرم درخواست داوطلبی عضویت در هیات اجرایی دفاتر نمایندگی استان خوزستان
  • گواهی عدم سو پیشینه
برچسب‌ها