تفاهم نامه همکاری فنی و حرفه‌ای و نظام مهندسی امضا شد

  • کد خبر: 10057
  • سه شنبه, 23 شهریور 1400

تفاهم نامه همکاری بین سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان منعقد شد.