چهارمین روز اجرای طرح واکسیناسیون نظام مهندسی

  • کد خبر: 10091
  • یکشنبه, 28 شهریور 1400

پایگاه تجمیعی مرکز اختصاصی واکسیناسیون اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان و خانواده های ایشان پذیرای مهندسان برای تزریق واکسن بود.

برچسب‌ها