دومین روز اجرای طرح واکسیناسیون اعضا نظام مهندسی ساختمان و کارکنان سازمان

  • کد خبر: 10093
  • چهارشنبه, 31 شهریور 1400

دومين روز فعالیت پایگاه تجمیعی مرکز اختصاصی واکسیناسیون اعضا سازمان نظام مهندسی ساختمان با موفقیت سپری شد.

برچسب‌ها