تسهیل در صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار

  • کد خبر: 10544
  • شنبه, 06 فروردين 1401

مصاحبه شبکه خبر با دکتر حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان در خصوص تسهیل در صدور، تمدید و ارتقاء پروانه اشتغال به کار مهندسی از طریق اتصال به درگاه ملی مجوزهای کسب و کار