سومین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی برگزار شد

سومین جلسه گروه تخصصی معماری شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در ابتدای جلسه سرکارخانم دکتر طاهره نصر رئیس گروه تخصصی معماری در خصوص پیگیری هایی که بابت ضرورت توجه به معماری ایرانی-اسلامی و تنوع پهنه بندی اقلیمی و فرهنگی در طرح نهضت ملی مسکن صورت گرفته توضیحاتی ارائه نمودند.

در ادامه جلسه تشکیل کارگروه هایی در خصوص مباحث "سیما و منظر شهری" – "انرژی در حوزه معماری" – "تعمیر و نگهداری" – "تهیه جزئیات اجرایی یکسان" – "قیمت گذاری خدمات معماری" – "شرح خدمات معماری" – "تجمیع ضوابط معماری در مباحث 22 گانه" در راستای توجه به زمان بندی صورت گرفته براساس قید فوریت و اهمیت مصوب گردید.