بسته خبری: برگزاری دومین جلسات کمیسیون های تخصصی شورای مرکزی

دومین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید.

این جلسه که با حضور مهندس جی افرام (عضو پیشین کمیسیون نظام پیشنهادات در دوره هفتم) برگزار شد اعضا به بحث و بررسی در خصوص اقدامات انجام شده در دوره هفتم و عملکرد گذشته نظام پیشنهادات پرداختند.

1

دومین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اعضا تعاریفی از خدمات مهندسی و صدور آن ارائه نمودند و همچنین به بررسی جایگاه کنونی این موضوع پرداختند. در ادامه اعضا در خصوص برنامه های آتی کمیسیون و اقدامات لازم در دوره جدید به بحث و تبادل نظر پرداختند.

2

دومین جلسه کمیسیون مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اعضا پیرامون برنامه های کمیسیون تا پایان سال جاری به بحث و بررسی پرداختند و مقرر گردید مبحث دوم مقررت ملی ساختمان به صورت ویژه در دستور جلسات آینده پرداخته شود.در ادامه جلسه ارسال نامه به کلیه استانها جهت ارسال نظر پیرامون مباحث مقررات ملی ساختمان مصوب شد.

3

دومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون آموزش، پژوهش و ترویج شورای مرکزی با حضور مدیر آموزش شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اعضا به بیان سرفصل مطالب مطرح در بحث آموزش شامل دوره‌های اولیه ارتقاء پایه ،سمینارها، دوره های غیر مصوب پرداختند و اولویت‌های کار کمیسیون آموزش در قالب ۱۶ مورد پیشنهادی ارائه شد که مقرر گردید توسط هیات رئیسه در سه بخش برنامه های کوتاه مدت میان مدت و بلندمدت تقسیم بندی گردد.اهم مصوبات این جلسه  به شرح زیر است : 1- پیشنهاد برگزاری جلسات هم اندیشی روسای کمیته های آموزش استانها و مدیران آموزش به صورت هر ۶ ماه یکبار ارائه گردیده و اولین نشست در اسفند ماه در کرمانشاه برنامه ریزی خواهد شد. ۲- پیشنهاد گردید کلیه سمینارها و دوره های غیر مصوب و وبینارهای کلی که توسط سازمانهای نظام مهندسی برگزار می گردد از کمیسیون آموزش شورای مرکزی مجوز دریافت نمایند و درمورد سمینارها و دوره های غیر مصوب استانی کمیسیون آموزش نظام مهندسی کشور به کمیته های آموزش استان ها می تواند تفویض اختیار نماید. 3- مقرر گردید نظام نامه "مهندس کارآموز" با محوریت استان فارس پیگیری و به روز رسانی شده و به کمیسیون ارائه گردد.

4

دومین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اعضای کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای در دوره هشتم گزارشی از عملکرد کمیسیون در دوره گذشته ارائه نمودند که در ادامه آن اعضا به ارائه نظرات خود در خصوص برنامه های پیش روی کمیسیون در دوره جدید پرداختند. در ادامه جلسه موضوع ماده2 مکرر قانون و نظام نامه کمیسیون بصورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

5

دومین جلسه کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدای جلسه اهداف و برنامه‌های پیشنهادی اعضا مورد بحث و بررسی قرار گرفت سپس بازنگری تفاهم‌نامه‌های پیشین با شهرک های صنعتی و مناطق آزاد و تجاری و جاری سازی آنها در دستور کار کمیسیون قرار گرفت. در ادامه جلسه تلاش برای ظرفیت‌سازی و تقویت خدمات مهندسی به عنوان ضرورت برای توسعه در برنامه کمیسیون قرار گرفت و همچنین تعامل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به منظور به کارگیری مسئولان ایمنی در کارگاه های ساختمانی و تسهیل اخذ صلاحیت ایمنی پیمانکاری ویژه سازندگان مورد بحث و توافق قرار گرفت.

6

دومین جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت حضوری ومجازی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا موضوع تشکیل جلسه با مسئولین امور رفاهی استانها و تشکیل کارگروه های اجرایی کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی مطرح شد که مقرر گردید تشکیل اولین جلسه به میزبانی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران باشد. در ادامه جلسه اعضا پیشنهاداتی در خصوص برگزاری جشنواره فرهنگی، ورزشی و هنری بمناسبت هفته مهندسی در زمینه های مختلف ارائه نمودند. تشکیل جلساتی با مسئولین وزارت راه و شهرسازی در خصوص پیگیری مسکن مهندسین و همچنین پیگیری مسائل بیمه اعضا با مسئولان سازمان تامین اجتماعی از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه کمیسیون بود.

7

دومین جلسه کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدا جلسه اعضای حاضر به بحث و بررسی و ارائه برنامه های پیشنهادی از جمله نقش مصالح نوین در مصرف انرژی ، استفاده از فناوریهای نانو در صنعت ساختمان، آموزش به مهندسان در خصوص الزامات مباحث جدید تهیه شیوه نامه و دستورالعمل، توجه به داشتن گواهینامه فنی و استاندارد بودن محصولات، برگزاری همایش، ارتباط با مرکز تحقیقات ساختمان ، تهیه برنامه تحت وب و اپلیکیشن جامع و کامل از فناوریهای نوین، تشکیل کارگروه ها و مراکز نوآوری، فراخوان به همه سازمان ها برای شناسایی ایده ها و ... پرداختند. در ادامه با توجه به جایگاه کمیسیون مقرر گردید کلیات برنامه ها در راستای سیاست گذاری، تهیه شیوه نامه کمیسیون، تهیه نظام نامه کمیته فناوری های نوین جهت اجرایی شدن در سازمان استان ها و نظارت بر اجرای نظام نامه اولویت اصلی کمیسیون قرار گیرد. همچنین مقرر گردید اقدامات و پیشنهادات در خصوص عقد تفاهم نامه های همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک های علم و فناوری های صورت پذیرد. همچنین مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون با دعوت از نماینده فناوری های نوین سازمان استان ها با اعضای کمیسیون نشست مشترکی برگزار گردد.

8