رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان:

15 همایش کشوری در نیمه دوم امسال برگزار می شود

حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری بیش از 15 همایش آموزشی ملی در سراسر کشور در 6 ماهه آخر سال جاری خبر داد و این امر را در راستای توجه ویژه شورا به افزایش دانش مهندسی در سطح کشور عنوان کرد.

به گزارش پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در آیین افتتاح دومین همایش « آشنایی با مبانی و اصول رفتار و طراحی ساختمان ها بر اساس عملکرد»، از تغییر رویکرد شورای مرکزی در دوره نهم و توجه ویژه به آموزش و پژوهش های کاربردی خبر داد و گفت: تلاش کرده ایم تا مهندسان را با مباحث روز دنیا آشنا کنیم و نگاه و تصور بیرونی را نسبت به سازمان تعییر دهیم.

وی با تاکید بر این که اصل برای ما رعایت مقررات ملی ساختمان است افزود: توجه به جزئیات مقررات ملی ساختمان در هنگام طراحی است که باعث می شود تا مجری و ناظر بتوانند به بهترین شکل به ارائه خدمات مهندسی پرداخته و بهره برداران زیست بهتری در ساختمان را تجربه کنند.

رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از برگزاری بیش از 15 همایش آموزشی ملی در سراسر کشور در 6 ماهه آخر سال جاری خبر داد و این امر را در راستای توجه ویژه شورا به افزایش دانش مهندسی در سطح کشور عنوان کرد.