انتخاب هیات رییسه سال سوم از دوره پنجم سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز

مهندس مهدی اسماعیلی به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز انتخاب شد

نود و چهارمین هیات مدیره دوره پنجم، روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ با دستور انتخاب هیات رییسه سال سوم از دوره پنجم در محل سالن جلسات هیات مدیره تشکیل شد.

نود و چهارمین هیات مدیره دوره پنجم، روز یکشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۴۰۲ با دستور انتخاب هیات رییسه سال سوم از دوره پنجم در محل سالن جلسات هیات مدیره تشکیل شد.

 در این نشست در ابتدای جلسه مهندس وحید کیانی به عنوان رییس سنی جلسه و دکتر بهرنگ محمدی به عنوان دبیر سنی انتخاب گردید و سپس هیات مدیره وارد دستور انتخاب هیات رییسه شد.

 برای مسوولیت ریاست سازمان آقای مهندس مهدی اسماعیلی به عنوان تنها کاندیدای این پست معرفی و با ۱۲ رای به عنوان رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز برای یک دوره یکساله انتخاب شد.

همچنین برای مسوولیت نایب رییس اول سازمان آقای مهندس علیرضا قورچیان به عنوان تنها کاندیدای این سمت معرفی و با ۱۲ رای به عنوان نایب رییس اول سازمان برای یک دوره یکساله انتخاب شد. در ادامه آقای دکتر علی افراسیابی به عنوان تنها کاندیدای مسوولیت نایب رییس دوم سازمان معرفی و با ۱۳ رای به عنوان نایب رییس دوم سازمان برای یک دوره یکساله انتخاب شد. 

تنها کاندیدای هیات مدیره برای مسوولیت دبیری سازمان نیز آقای دکتر بهرنگ محمدی بود که وی نیز با ۱۲ رای برای یک دوره یکساله به عنوان دبیر سازمان برگزیده شد.

پس از آن هیات رییسه سازمان براساس ماده ۷۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برای شور در خصوص انتخاب و معرفی خزانه دار سازمان تشکیل جلسه داده و مهندس داریوش خسروی را برای تصدی مسوولیت خزانه داری سازمان به هیات مدیره معرفی کردند که وی نیز با ۱۳ رای هیات مدیره برای یکدوره یکساله به عنوان خزانه دار سازمان انتخاب شد. همچنین در این جلسه مقرر شد آقای مهندس رضا صدیقی پیرسرایی به همراه رییس و خزانه دار سازمان کلیه اسناد مالی و قرارداد های سازمان و نقشه برداری را امضا نماید.