انتخاب جناب آقای دکتر داود دانشگر، به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور

✳️ به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، طی برگزاری جلسه مورخ 22 آبان 1402 شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور، جناب آقای دکتر داود دانشگر، به عنوان رئیس شورای انتظامی نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب گردید. ?️سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی ضمن تبریک به جناب آقای دکتر داود دانشگر در مسئولیت خطیرشان از زحمات و مساعی جناب آقای مسعود زریبافان تشکر و قدردانی می نماید. سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی @wanezamorg http://instagram.com/wanezamorg