برگزاري 86 دوره آموزشي ارتقاي پايه/ تمديد با حضور 2486 نفر و 30سمينار/وبينار/ همايش / نشست آموزشي و صنفي در سال 1402

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان گيلان از ابتداي سال جاري تاکنون ، نسبت به برگزاري 86 دوره آموزشي ارتقاي پايه و تمديد پروانه در رشته هاي هفت گانه با همکاري دانشگاه گيلان اقدام نموده است که در اين دوره ها  2486 نفر از اعضاي سازمان ، شرکت داشته اند .

همچنين تعداد 29 سمينار / وبينار / همايش / نشست آموزشي و صنفي و يک همايش ملي با عنوان « طراحي بر مبناي عملکرد » با حضور اساتيد برجسته استاني و کشوري با هدف ارتقا و به روز رساني سطح دانش اعضاي سازمان و رسيدگي به امور صنفي مهندسان در قالب نشست هاي هم انديشي با بازبينان کيفي، ناظران مضاعف ، سازندگان حقيقي و حقوقي ، کميسيون هاي تخصصي و موضوعي و ... با حضور 3683 نفر برگزار شده است .

 برگزاري همايش هايي همچون « اولين همايش ورزش و سلامتي » و « گردهمايي اعضاي پيشکسوت سازمان »  نيز از جمله اقدامات سازمان در راستاي ترويج شادابي و نشاط اعضا و توسعه فرهنگ قدرشناسي به ويژه از پيشکسوتان سازمان مي باشد .

گفتني است از ابتداي سال 1402 تا کنون از 35 عضو پيشکسوت سازمان در همايش ها و سمينارهاي برگزار شده تقدير به عمل آمده است .​​​​​​​

همچنين برگزاري مستمر دو دوره آموزشي/ تخصصي  « مهارت محور » و « شکايات و تخلفات پرتکرار در شوراي انتظامي »  از جمله مواردي است که مورد تاکيد هيات مديره دوره نهم مي باشد .