در صورت اصلاح مباني قيمت گذاري ، سازمان هاي نظام مهندسي استان ها مي توانند تعرفه خدمات مهندسي را از ابتداي هر سال ، اجرايي نمايند

با توجه به فقدان تعرفه مشخص براي اجرايي سازي مفاد مبحث 22 مقررات ملي ساختمان ( تعمير و نگهداري ساختمان ها ) و استفاده از خدمات مسئول ايمني در موارد خاص ( منطبق بر مفاد مبحث 12 مقررات ملي ساختمان ) ، مراتب طي نامه اي به حضور رياست محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان ، جهت پيگيري در کارگروه مباني قيمت گذاري ( کارگروه مشترک شوراي مرکزي سازمان و وزارت راه و شهرسازي ) اعلام شد .

به صورت خاص، لزوم اصلاح جدول 11 ( از ماده 17 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ) جهت تعميم تعريف و ساختار تعرفه ساليانه خدمات مهندسي به کليه رشته ها و خدمات مربوط ( از جمله نقشه برداري ، شهرسازي ، ترافيک ، خدمات آزمايشگاهي ، مجريان و ... ) مورد تاکيد اين سازمان مي باشد .

قابل ذکر است در صورت اصلاح جدول يادشده و ابلاغ به موقع جدول هزينه ساخت و ساز در پايان هر سال ، سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها مي توانند همه ساله براساس مندرجات بند 17-2 از مبحث دوم مقررات ملي ساختمان ، جدول تعرفه را به صورت هماهنگ در سطح کشور و از ابتداي سال اجرايي نمايند .

لازم به يادآوري است که شوراي محترم مرکزي سازمان در دوره اخير و با رياست جناب آقاي دکتر شکيب با رويکردي بسيار فعالانه ، موارد متعدد و مهمي از جمله بيمه مهندسان و اصلاح مباني قيمت گذاري را مورد پيگيري قرار داده است .

1402 08 27 10 26 04dd052244 7d27 43d5 bbc3 f56da807b00f