اعضاي هيئت رئيسه سال سوم دوره نهم سازمان نظام مهندسی ساختمان گیلان تعيين شدند

به گزارش روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان گيلان ، در جلسه شنبه 27 آبان 1402 هيئت مديره که با حضور اعضاي هيئت مديره و بازرسان سازمان تشکيل شد ، اعضاي هيئت رئيسه سال سوم دوره نهم با ترکيب ذيل تعيين شدند :


1-     مهندس محمد کامران زاده فومني به عنوان رييس سازمان
2-    مهندس سيدجاهد لاهيجي به عنوان نايب رييس اول سازمان
3-     مهندس ياسر پورواحدي به عنوان نايب رييس دوم سازمان 
4-    دکتر بهرنگ درياي لعل به عنوان دبير سازمان

همچنين بنا به پيشنهاد اعضاي هيئت رييسه و تصويب هيئت مديره،  مهندس سيدجمال الدين مهدوي سعيدي به عنوان خزانه دارسازمان انتخاب شد.

1402 08 27 20 42 0737360e87 a6d0 406f 9b28 e4c493af5ffc