قاضی زاده هاشمی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی:

اجرای قانون حمایتی بیمه تامین اجتماعی مهندسان برای جامعه مهندسی امیدآفرین است/ در صحن علنی از این طرح حمایت خواهم کرد

نماینده سرخس، فریمان، احمد اباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قانون حمایتی بیمه تامین اجتماعی مهندسان طرح خوبی برای حمایت از این جامعه در رسته های مختلف است و در زمان مطرح شدن در صحن علنی از آن حمایت خواهم کرد تا جامعه مهندسی با آرامش خاطر بیشتری به انجام وظایف و امور خود بپردازند.

سید احسان قاضی زاده هاشمی در گفتگو با روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی اظهار کرد: یکی از مسائلی  که جامعه مهندسان، بویژه مهندسان جوان  با ان مواجه هستند موضوع برخورداری از  بیمه تامین اجتماعی می باشد که در این راستا ، کمیسیون تلفیق مصوب کرد این طیف از جامعه نیز از خدمات بیمه بهره مندشوند.

وی افزود: این طرح خوبی برای حمایت از جامعه مهندسان در رسته های مختلف است و هنگام مطرح شدن در صحن علنی از ان حمایت خواهم کرد تا جامعه مهندسی با آرامش خاطر بیشتری به انجام وظایف و امور خود بپردازند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با  تاکید بر اینکه مجلس یازدهم از جامعه مهندسی به عنوان افراد متخصص و تأثیرگذار در عمران و آبادانی کشور حمایت می کند، تصریح کرد: امیدواریم به زودی این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی  مطرح و  با حمایت نمایندگان به تصویب نهایی مجلس شورای اسلامی برسد .

نماینده سرخس، فریمان، احمد اباد و رضویه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: جامعه مهندسی نقش بسیار مهمی در پیشرفت کشور به ویژه در موضوعات عمرانی و تحقق ایده ال طرح های نظیر نهضت ملی مسکن دارند از این رو  اگر به درستی از این گروه حمایت صورت بگیرد  منافع ملی  در بسیاری از جنبه‌های مرتبط به ویژه کیفیت ساخت و سازها تامین خواهد شد.

قاضی زاده هاشمی با اشاره به اینکه اجرای قانون حمایتی بیمه تامین اجتماعی مهندسان می‌تواند برای جامعه مهندسی امیدآفرین باشد، بیان داشت: شان و جایگاه اجتماعی تمامی حرفه‌‌ها و صنوف مختلف به ویژه مهندسان باید حفظ و به صورت مداوم ارتقاء پیدا کند و  مجلس یازدهم به ویژه نمایندگان خراسان رضوی  در پیگیری و محقق ساختن مطالبات منطقی مهندسان  پیشرو و پیشگام بوده است.